تماس با ما

تماس با ما:

خواهشمندیم پیشنهادات یا انتقادات خود را به آدرس زیر ایمیل کنید:

info@rentingcar.ir

 

..

ایستگاه فرودگاه بین المللی اصفهان

اصفهان، فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان، سالن پروازهای ورودی

تلفن: 36279040 -031  تلفن همراه: 09135500087 

ساعات کار: همه روزه بجز ایام تعطیل (8:30 تا 18)

" تحویل و استرداد خودرو خارج از ساعات فوق امکان پذیر و همراه با هزینه خواهد بود "

ایمیل: info@rent32.ir

 

..

ایستگاه شریعتی اصفهان

اصفهان، چهاراه پلیس خیابان شریعتی غربی نبش كوي 13 ساختمان 32

09136123232 - -تلفن: 32323232-031  

ساعات کار: همه روزه بجز ایام تعطیل (8:30 تا 18)

" تحویل و استرداد خودرو خارج از ساعات فوق امکان پذیر و همراه با هزینه خواهد بود "

ایمیل: info@rent32.ir

 

ایستگاه فرودگاه بین المللی امام خمینی

تهران، اتوبان خلیج فارس، فرودگاه بین المللی امام خمینی، سالن پروازهای ورودی

ساعات کار: تمامی روزهای هفته و به صورت شبانه روزی

" تحویل و استرداد خودرو خارج از ساعات فوق امکان پذیر و همراه با هزینه خواهد بود "

 

ایستگاه فرودگاه مهرآباد

تهران، میدان آزادی، فرودگاه مهرآباد، ترمینال 2 و 6 ، سالن پروازهای ورودی

ساعات کار: تمامی روزهای هفته (8:00 تا  19)

" تحویل و استرداد خودرو خارج از ساعات فوق امکان پذیر و همراه با هزینه خواهد بود "

 

..

..

ایستگاه فرودگاه بین المللی شیراز

شیراز، فرودگاه بین المللی شیراز، ترمینال پروازهای داخلی، سالن پروازهای ورودی

ساعات کار: تمامی روزها (9:30 تا 17:30) و جمعه ها تعطیل

" تحویل و استرداد خودرو خارج از ساعات فوق امکان پذیر و همراه با هزینه خواهد بود "

 

..

..

ایستگاه فرودگاه بین المللی مشهد

مشهد، فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد، ترمینال 1، روبروی ورودی 4

ساعات کار: شنبه تا پنج شنبه (9:00 تا 13:30 و 15:30 تا 19:30) و جمعه ها تعطیل

" تحویل و استرداد خودرو خارج از ساعات فوق امکان پذیر و همراه با هزینه خواهد بود "

 

..

..

ایستگاه فرودگاه بین المللی تبریز

تبریز، فرودگاه بین المللی شهید مدنی

ساعات کار: شنبه تا پنج شنبه (9:00 تا 13:30 و 15:30 تا 19:30) و جمعه ها تعطیل

" تحویل و استرداد خودرو خارج از ساعات فوق امکان پذیر و همراه با هزینه خواهد بود "

 

..

ایستگاه بندر عباس

بندرعباس، بلوار امام خميني (ره) ، خيابان حر ، كوچه كوكب ١٣ ، روبروي زمين فوتبال

ساعات کار: شنبه تا پنج شنبه (9:00 تا 13:00 و 16:30 تا 20:30) و جمعه ها تعطیل

" تحویل و استرداد خودرو خارج از ساعات فوق امکان پذیر و همراه با هزینه خواهد بود "

 

..

ایستگاه اهواز

اهواز ، فرودگاه بین المللی سپهبد شهید قاسم سلیمانی

ساعات کار: شنبه تا پنج شنبه (9:00 تا 13:00 و 16:30 تا 20:30) و جمعه ها تعطیل

" تحویل و استرداد خودرو خارج از ساعات فوق امکان پذیر و همراه با هزینه خواهد بود "

 

..

..

ایستگاه رشت

رشت، فرودگاه بین المللی سردارجنگل رشت، ترمینال پروازهای داخلی

ساعات کار: شنبه تا پنجشنبه (9:00 تا 17:00) و جمعه ها تعطیل

" تحویل و استرداد خودرو خارج از ساعات فوق امکان پذیر و همراه با هزینه خواهد بود "

 

..

ایستگاه یزد

یزد، بلوار آزادگان، فرودگاه شهید صدوقی یزد

ساعات کار: شنبه تا پنجشنبه (9:00 تا 17:00) و جمعه ها تعطیل

" تحویل و استرداد خودرو خارج از ساعات فوق امکان پذیر و همراه با هزینه خواهد بود "

 

..

..

ایستگاه کیش

كيش، نوار ساحلي، ويلاهاي مرواريد، پلاك٧٠٦ طبقه دوم

ساعات کار: شنبه تا پنجشنبه (9:00 تا 17:00) و جمعه ها تعطیل

" تحویل و استرداد خودرو خارج از ساعات فوق امکان پذیر و همراه با هزینه خواهد بود "

 

..

..

ایستگاه فرودگاه بین المللی جزیره قشم

جزیره قشم، فرودگاه بین المللی قشم، سالن پروازهای ورودی

شنبه تا پنجشنبه (10:30 تا 18:00) و جمعه ها تعطیل

" تحویل و استرداد خودرو خارج از ساعات فوق امکان پذیر و همراه با هزینه خواهد بود "

شرکت بین المللی الو رنت ایران
info@rent32.ir 031 - 32 32 32 32